Huurvoorwaarden

Onze service

De spelen zijn bij afhaling of levering steeds in perfecte staat.
Wij bieden een volledige service:

  • spelpakket naar keuze, inclusief spelregels
  • spelen in perfecte staat bij afhaling of levering
  • indien gewenst zorgen wij voor plaatsingsmateriaal ( tafels)

Gebruik van de spelen

Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden:

  • de spelen en hun onderdelen moeten gebruikt worden waarvoor ze ontworpen zijn en niet voor andere doeleinden
  • de spelen mogen niet blootgesteld worden aan water
  • indien de spelen gebruikt worden door kinderen, raden wij aan om begeleiding te voorzien

Verantwoordelijkheid

De Pretraket kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de spelen.
Het toezicht en de verantwoordelijkheid is ten laste van de huurder.
Bij schade wordt de waarborg ingehouden en kan deze verhoogd worden met de eventuele herstellingskosten.
De spelen worden gecontroleerd na elke verhuurperiode, zodat de volgende huurder de spelen in perfecte staat ontvangt.

Waarborg en betaling

De betaling dient te gebeuren bij afhaling / levering, of voorafgaand via overschrijving op ons rekeningnummer ( KBC: BE40 7310 0513 0463).
Bij afhaling of levering vragen wij een waarborg van € 50. Deze waarborg wordt terugbetaald indien de spelen in perfecte staat teruggebracht worden.
Bij het laattijdig terugbrengen van de gehuurde spelen, zijn wij genoodzaakt een meerprijs aan te rekenen.

Vervoer

De spelen kunnen afgehaald of geleverd worden.
Indien de huurder de spelen afhaalt, moet hij ervoor zorgen dat dit in optimale omstandigheden kan gebeuren.
Bij levering van de spelen rekenen wij vervoerskosten aan met een minimum van € 10.